Werkwijze

 

Aanmelding

Voor vooroverleg en aanmelding verzoek ik je het contactformulier te gebruiken. 

Ik neem dan binnen 2-3 dagen telefonisch contact met je op om een (telefonisch) kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens dat kennismakingsgesprek staan we stil bij je klachten en hulpvraag en bespreken we samen of je bij mij op de goede plek bent.

 

Verwijzing

Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heb je vooraf een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Ze geven jou dan een verwijsbrief. Ook kan de huisarts je verwijzen via Zorgdomein. Dit is een digitaal en veilig platform voor hulpverleners.

Je leest meer informatie hierover onder Tarieven en vergoedingen. Alleen na overleg met jou breng ik de huisarts of eventuele mede behandelaren op de hoogte van de behandeling.

Wachttijden

De wachttijd is op dit moment meer dan 12 weken, zowel voor Zorroo, BGGZ als SGGZ. Dus op dit moment is aanmelden NIET mogelijk.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vastgesteld (de treeknormen).

 

Intake

Na de telefonische kennismaking plannen we een intake gesprek. Voor een intakegesprek wordt 60-90 minuten gepland. Meestal zijn er 1-2 gesprekken nodig om goed zicht te krijgen op je klachten, hoe deze zijn ontstaan en je hulpvraag.

Tijdens deze gesprekken kun je ook ervaren of je je op je gemak voelt bij mij en beslissen of je een behandeltraject wilt aangaan. Denk ik na het intakegesprek dat iemand anders jou beter kan helpen? Bijvoorbeeld meer gespecialiseerde hulpverlening, een andere collega of therapievorm? Dan overleg ik dit met jou en verwijs je door.  

 

Behandeling

Besluiten we samen een behandeltraject aan te gaan? Dan stellen we in overleg een behandelplan op.  Hierin wordt beschreven wat je hulpvraag is, wat je klachten zijn (een zogenaamde beschrijvende diagnose), wat je behandeldoelen zijn, op welke manier we samen hiermee aan de slag gaan en hoeveel behandelingen we denken nodig te hebben. 

Ik hanteer een integratieve benadering, wat betekent dat ik elementen vanuit verschillende therapievormen gebruik. Hierdoor kan ik de therapie steeds zo goed mogelijk afstemmen op jouw behoeften en wat voor jou werkt.  Ik maak  gebruik van onder meer de volgende therapievormen:

Wil je naast de face-to-face gesprekken aan de slag gaan met eHealth modules, dan is dit in overleg mogelijk. Ook is het mogelijk om een online consult in te plannen.

Behandelgesprekken duren 45-60 minuten en EMDR 90 minuten. 

 

Evaluatie

Regelmatig evalueren we samen de behandeling. Daarvoor vraag ik je om vragenlijsten (online) in te vullen. We bespreken de resultaten van deze vragenlijsten. En samen bekijken we dan of er aanpassingen nodig zijn in diagnose, behandeldoelen en/of behandelvorm.

 

Klachten

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de behandeling of de gang van zaken eromheen. Ik hoop dat  je dit direct met mij bespreekt, zodat we samen kunnen kijken hoe we dit het beste aanpakken.

Toch kunnen er redenen zijn waarom dit lastig is, of je voelt je onvoldoende gehoord en begrepen in je klacht. Je kunt je dan wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) waarbij de praktijk is aangesloten.