Wat is cognitieve gedragstherapie?

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is gebaseerd op het idee dat gedachten (cognities), gevoelens en gedragingen elkaar beïnvloeden. De manier waarop je denkt en hoe je naar situaties kijkt, beïnvloedt hoe je je voelt, wat vervolgens kan leiden tot bepaald gedrag.

 

Automatische gedachten

We denken eigenlijk continu, zonder dat we ons bewust zijn van veel van deze gedachten. Deze onbewuste gedachten hebben echter een sterke invloed op onze gevoelens. Onze gevoelens worden vaak beïnvloed door herinneringen, fantasieën en opvattingen over bepaalde dingen. 

Wanneer je veel negatieve gedachten hebt, kan dat leiden tot een negatieve interpretatie van gebeurtenissen in je leven. Als je bijvoorbeeld ontevreden bent met jezelf, zie je alles met die negatieve blik. Wanneer een bekende je op straat niet groet, kun je denken dat hij je niet mag of boos op je is. Maar misschien heeft hij je gewoon niet gezien; anders had hij vast wel even een praatje gemaakt. Negatieve gedachten kunnen een ernstige belemmering vormen voor je dagelijks functioneren en problemen in stand houden. Ze kunnen ertoe leiden dat je situaties gaat vermijden, boos wordt, of problemen krijgt zoals angst of depressie.

 

G-schema

Cognitieve gedragstherapie is er onder meer op gericht om problematische gedachten om te zetten in helpende gedachten. Tijdens cognitieve gedragstherapie wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘G-schema’, oftewel de 5 G’s: 

Gebeurtenis  >  Gedachten  >  Gevoelens  >  Gedrag  >  Gevolg 

Het G-schema helpt je om te begrijpen waar je gedrag vandaan komt. Gedrag is namelijk vaak een reactie op een bepaalde gebeurtenis, die gedachten en gevoelens oproept. De volgorde kan ook anders zijn; soms begint het met een gevoel, waar je vervolgens over na gaat denken. Of doe je iets waar je je vervolgens heel naar over voelt.

In therapie leer je allereerst om je bewust te worden van je gedachten en denkpatronen, en te begrijpen waar deze vandaan komen. Daarna leer je hoe je je interpretaties positief kunt beïnvloeden. Je leert vanuit een ander perspectief naar gebeurtenissen en jezelf te kijken, wat je meer controle geeft over je gedachten en gedrag en je helpt je beter te voelen.