Tarieven en vergoedingen

 

Zorroo

Je kunt in de praktijk terecht als je verwezen bent naar de basis GGZ door je huisarts of praktijkondersteuner GGZ.  Deze zorg wordt volledig door je zorgverzekeraar vergoed als je huisarts is aangesloten bij de Ketenzorg BasisGGZ van Zorroo (Zorggroep huisartsen regio Oosterhout en omstreken).  (www.zorroo.nl). Informeer bij je huisarts of deze je binnen het project Zorroo naar de praktijk verwezen heeft of binnen de reguliere Generalistische Basis-GGZ.

 

Tarieven

Voor trajecten binnen de reguliere Generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ hanteer ik de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven.

De belangrijkste tarieven voor 2024:

Diagnostiek 45 minuten           € 183,07

Behandeling 45 minuten          € 156,72

Diagnostiek 60 minuten           € 211,06

Behandeling 60 minuten          € 186,80

Diagnostiek 90 minuten           € 315,90

Behandeling 90 minuten         € 281,27

 

Gecontracteerde zorg

Voor 2024 heb ik contracten met de volgende zorgverzekeraars:

- Menzis (Anderzorg, Hema, VinkVink)

- DSW (DSW, inTwente, StadHolland)

- A.S.R.

- Caresq (Eucare, Aevitae)

- Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Friesland zorgverzekeraar)

Heb je een zorgverzekering bij een van de bovenstaande verzekeraars? Dan gaat de rekening rechtstreeks naar je verzekeraar.  

 

Contractvrije zorg

Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb afgesloten?  Dan is het handig om van tevoren contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Dan weet je waar je aan toe bent.

De hoogte van de vergoeding vanuit de verzekeraar loopt uiteen van 55 tot 100%. Dit is afhankelijk van de polis en de verzekeraar die je hebt gekozen (restitutie- of naturapolis, eventueel aanvullende verzekering). Neem voorafgaand aan de intake je polis goed door voor mogelijke aanvullende voorwaarden die je verzekeraar aan de vergoeding stelt (zoals maximaal aantal behandelingen dat vergoed wordt). Voor meer informatie over vergoedingen kun je ook terecht op de site van mijn beroepsvereniging LVVP. Je betaalt altijd je wettelijke eigen risico als dat nog niet is opgegaan aan andere zorg. Voor 2024 is het eigen risico € 385,00. Als je vrijwillig gekozen hebt voor een hoger eigen risico dan geldt vanzelfsprekend dat bedrag.   

Hoe werkt dit nu in de praktijk?

Psychologiepraktijk 't Zonnehuisje stuurt jou een factuur voor je behandeling. Die factuur dien je in bij je zorgverzekeraar. Deze zal - afhankelijk van de verzekering - 55 tot 100% van het bedrag aan jou uitbetalen. Wanneer je dat bedrag binnen 30 dagen aan psychologiepraktijk 't Zonnehuisje overmaakt, neemt de praktijk het deel dat niet vergoed wordt door de verzekeraar voor haar rekening. Dit betekent dat je voor behandeling geen eigen bijdrage betaalt (niet te verwarren met het eigen risico).

 

Vergoeding

Om de behandeling vergoed te krijgen door je zorgverzekering zijn er een paar dingen nodig:

  • Je hebt een verwijsbrief nodig van jouw huisarts of een specialist. Hierin moet staan dat er sprake is van een DSM-5 diagnose. Ook staat de AGB-code van de verwijzer in die verwijsbrief.
  • Het is belangrijk om te weten om welke diagnose het gaat. Met een DSM-5 diagnose vergoedt iedere zorgverzekeraar GGZ behandelingen. Een paar diagnoses zijn door de overheid uitgesloten. Denk hierbij aan relatieproblemen, burn-out, aanpassingsstoornissen, de meeste seksuele problemen en specifieke fobieën. Seksuele problematiek die wel wordt vergoed is seksverslaving, genderdysforie en parafilie. Ook kan je zorgverzekeraar de behandeling van seksuele problemen vergoeden als ze plaatsvinden in het kader van een verzekerde diagnose (zoals bijvoorbeeld een depressie).

 

Zelf betalen

Is er geen sprake van een DSM-5 diagnose? Of is de diagnose uitgesloten door de overheid? Dan hanteert de praktijk een uurtarief van € 100,00.  Of er sprake is van verzekerde of onverzekerde zorg is meestal al bij aanmelding duidelijk. Anders bespreken we dit tijdens het intakegesprek.

 

Verhindering/annulering van afspraken

Afspraken kunnen tot 24 uur (het weekend niet meegerekend) van tevoren kosteloos worden afgezegd of verzet. Dit doe je via de mail of telefonisch. Zeg je een afspraak te laat of niet af? Dan krijg je een rekening van € 70,00. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.

 

Voor verdere vragen kunt je contact opnemen via het contactformulier,