Wat is Acceptance and Commitment Therapie (ACT)?

 

Deze therapie helpt cliënten om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen. Hierdoor kunnen ze blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden. Kernpunten van ACT:

  1. Acceptatie: Dit gaat over het creëren van ruimte voor vervelende ervaringen. In plaats van ze te vermijden, leer je ze te accepteren en er flexibel mee om te gaan.
  2. Defusie: Hierbij neem je afstand van je gedachten. Je leert dat gedachten niet altijd waar of behulpzaam zijn, en je kunt ze loskoppelen van je gedrag.
  3. Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelfbeeld. Dit betekent dat je jezelf niet altijd hoeft te identificeren met je gedachten of emoties.
  4. Hier en Nu: Aandacht voor het huidige moment. ACT moedigt aan om bewust te zijn van wat er nu gebeurt, zonder te veel in het verleden of de toekomst te leven.
  5. Waarden: Stilstaan bij wat je écht belangrijk vindt in het leven. Wat wil je bereiken? Wat zijn je diepste waarden?
  6. Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden. Dit gaat over actie ondernemen, zelfs als het moeilijk is, om je doelen te bereiken.

Het doel van ACT is niet alleen het verminderen van klachten, maar vooral het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. ACT maakt gebruik van metaforen en oefeningen om op een ervaringsgerichte manier de verschillende vaardigheden te ontwikkelen.